Kontakty                      

Své dotazy posílejte na: iti@ipr.praha.eu

 Výkonný tým nositele ITI

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

 

Mgr. Kristina Kleinwächterová
manažer ITI
kleinwachterova@ipr.praha.eu
+420 775 059 104
+420 236 00 4631

Mgr. Ondřej Kubíček
asistent ITI
kubicek@ipr.praha.eu
+420 775 059 177

Ing. Linda Kůstková
územní koordinátor oblast školství
kustkova@ipr.praha.eu
+420 603 400 149

Ing. Radomír Bocek
územní koordinátor pro protipovodňová opatření
radomir.bocek@hotmail.com

Ing. Patrik Macho
tematický koordinátor pro dopravu
macho@kr-s.cz
+420 257 280 701

Podatelna: 
po, út, čt: 7.30-16.00 hod.
st: 7.30-17.00 hod.
pá: 7.30-15.00 hod.
Tel.: 23600 5618
Fax: 220 514 652
podatelna@ipr.praha.eu

ID datové schránky: c2zmahu

 

                     

 Zprostředkující subjekt ITI

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01

 

Ing. David Blažek
projektový manažer ZS ITI
David.Blazek@praha.eu
+420 236 00 3214
+420 778 498 733

RNDr. Michal Semian Ph.D.
projektový manažer ZS ITI
Michal.Semian@praha.eu
+420 236 00 3432

 

Projekt Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000122) je financován z Operačního programu Technická pomoc a jeho cílem je zajištění řízení a realizace Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti v rámci nositele ITI. Jedná se o projekt navazující na projekt Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000077).

Projekt Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO II. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/00000158) je financován z Operačního programu Technická pomoc a jeho cílem je efektivní zajištění činnosti a chodu zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti. Jedná se o projekt navazující na projekt Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000083).